Aanrijdingsformulier downloaden

Het ongevallenformulier (of aanrijdingsformulier). Hoe moet je deze het best gebruiken?

In eerste instantie gaat onze hoop ernaar uit dat je het ongevallenformulier niet hoeft te gebruiken. Mocht dit wel het geval zijn, dan willen we je toch graag enige informatie & richtlijnen geven over hoe je dit formulier het best kan invullen zodat je achteraf voor geen onaangename verrassingen komt te staan.

Wat is het ongevallenformulier (of aanrijdingsformulier)?

Dit is het formulier dat je, samen met de tegenpartij(en), meteen na een ongeval moet invullen en waarin je beschrijft in welke omstandigheden het ongeval heeft plaatsgevonden. Dit document heb je dan ook steeds het best ter beschikking in je wagen. Nadat je het ongevallenformulier hebt ingevuld, stuur je dit op naar je verzekeraar die de verdere (schade)afhandeling voor je regelt.

In principe verstrekt je verzekeraar je steeds een ongevallenformulier bij het afsluiten van de (bij wet) verplichte autoverzekering. Indien je geen ontvangen zou hebben, kun je dit steeds bij je verzekeraar opvragen.

Hou er alvast rekening mee dat een goed ingevuld ongevallenformulier de schaderegeling versnelt. Enkele praktische tips bij het invullen:

 • Bovenaan het formulier vul je in waar en wanneer het ongeval plaatsvond en of er nog andere schade is? Zijn er getuigen, vul dan eveneens hun namen en contactgegevens in
 • Voor iedere partij is er een afzonderlijke kolom voorzien waar zijn/haar gegevens kunnen worden ingevuld. Hiervoor neem je best je boorddocumenten (groene kaart, inschrijvingsbewijs) en je rijbewijs erbij
 • Vervolgens stip je aan waar je voertuig voor het eerst werd geraakt en wat de zichtbare schade is
 • Onderaan de kolom is nog plaats om een opmerking te schrijven ter verduidelijking of als extra bemerking
 • Informatie over de omstandigheden kruis je aan ter hoogte van de vakjes in het midden (let wel dat je de juiste kolom – A of B – aanvult). Onderaan geef je aan hoeveel vakjes je hebt aangekruist
 • Verder verstrek je, samen met de tegenpartij, een schets hoe de wagens elkaar raakten. Teken vooral duidelijk en volledig. Met andere woorden, verstrek alle informatie die noodzakelijk is voor een correcte beoordeling van de omstandigheden. Bovendien kan een onduidelijke schets de regeling van het ongeval vertragen
 • Tot slot tekent iedere betrokken partij onderaan het formulier, ieder aan zijn kant (A links, B rechts)

Enkele richtlijnen/aandachtspunten die belangrijk en/of nuttig zijn.

 • schrijf leesbaar en gebruik duidelijke taal. Vermijd ook doorhalingen en schrappingen
 • vul alle nuttige gegevens in (of neem deze op als extra bemerking) met betrekking tot de bestuurders, de voertuigen, de schade, de omstandigheden,…
 • het volstaat slechts één ongevallenformulier in te vullen voor beide partijen. Het formulier bestaat uit toch twee exemplaren waardoor er voor elke partij één exemplaar is
 • controleer de verklaringen en vermeldingen die de tegenpartij op het ongevallenformulier aanbrengt
 • probeer steeds met de tegenpartij overeen te komen en het ongevallenformulier samen te ondertekenen. Mochten jullie echter een verschillende opinie hebben, verzamel dan alle gegevens van de tegenpartij en vul toch je eigen ongevallenformulier in (ook met betrekking tot de schets van het ongeval). Overweeg of het eventueel nuttig is er de politie toch bij te roepen
 • eenmaal de voorzijde van het ongevallenformulier door beide partijen ondertekend, wordt hier niets meer aan gewijzigd. Met andere woorden, zodra de voorzijde van het formulier is ondertekend, zijn alle opgenomen gegevens defintief en sluitend
 • neem contact op met uw verzekeraar !!!

Weetje!

Spreekt de tegenpartij een vreemde taal, dan kun je gerust je eigen ongevallenformulier gebruiken ter verduidelijking. In alle Europese landen wordt namelijk een identiek ongevallenformulier gebruikt. Dus, of je nu een Franse of een Spaanse versie in handen krijgt, dezelfde vragen worden steeds in dezelfde volgorde gesteld.

Tip!

Je kan op voorhand al een aantal rubrieken invullen zodat je je hiervan al ontlast op het ogenblik van het ongeval zelf:

 • Vak 6: verzekeringsnemer/verzekerde
 • Vak 7: voertuig
 • Vak 8: verzekeringsonderneming

Het ingevulde ongevallenformulier

Eenmaal het ongevallenformulier is ingevuld en ondertekend, stuur je dit zo spoedig mogelijk op naar je verzekeraar. De wet schrijft voor dat je dit binnen de week na het ongeval moet doen, maar het valt aan te raden dit zo snel mogelijk te doen. Hoe sneller je verzekeraar in het bezit is van het formulier, hoe sneller de schaderegeling van start kan gaan.

Overigens, in sommige gevallen moeten meerdere verzekeraars op de hoogte worden gesteld: rechtsbijstandverzekeraar, arbeidsongevallenverzekeraar, hospitalisatieverzekeraar,…

Bron: www.verzekeringen.be